Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
info@corus.sk

O nás

Spoločnosť Corus sa od svojho vzniku v roku 2006 špecializuje na poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov a pomoc pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov. Súčasťou ponuky služieb spoločnosti Corus je taktiež komplexné zabezpečenie verejného obstarávania, nakoľko realizácia projektov financovaných EÚ fondov je nevyhnutne podmienená výberom dodávateľov týmto spôsobom.


Náš tím tvoria špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ľudských zdrojov, eurofondov a verejného obstarávania. Pre našich klientov zabezpečujeme synergiu vzájomným prepojením týchto troch oblastí, avšak v prípade záujmu je možné využiť uvedené služby aj jednotlivo.


Hlavným poslaním spoločnosti Corus je prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb pomôcť klientom:

  • optimálne nastaviť interné procesy v súvislosti s ľudskými zdrojmi
  • reálne čerpať finančné prostriedky z EÚ fondov
  • efektívne zrealizovať proces verejného obstarávania.