Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
info@corus.sk

Verejné obstarávanie

Finančné prostriedky získané z EÚ fondov patria medzi verejné prostriedky, a preto výber dodávateľov pre realizáciu projektov financovaných z eurofondov podlieha zákonu č. 256/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie je teda nevyhnutnou súčasťou všetkých projektov v programovom období 2007 – 2013.


Proces verejného obstarávania je náročný na odborné vedomosti, praktické skúsenosti a taktiež čas. Uskutočňovať ho môže iba osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie. Spôsob využitia finančných prostriedkov čerpaných z EÚ fondov je prísne kontrolovaný na viacerých stupňoch ako zo strany SR, tak aj zo strany EÚ. Pochybenie v rámci verejného obstarávania môže mať za následok aj vrátenie získaného nenávratného finančného príspevku.


Našim klientom zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb komplexné služby v oblasti verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR. Odborné poradenstvo poskytujeme ako pre verejných obstarávateľov, tak aj pre uchádzačov. Avšak v rámci jedného vyhlásenia neposkytujeme služby obom stranám súčasne.