Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
info@corus.sk

HR poradenstvo

Ak by dve firmy mali rovnaké materiálne zabezpečenie, rovnaké know-how a všetky ostatné vstupy, ich výsledky budú napriek tomu určite rozdielne. Podstata spočíva v ľudských zdrojoch, ktoré patria medzi najcennejší kapitál každej firmy. Preto je nevyhnutné, aby boli okrem iného správne nastavené interné procesy týkajúce sa ľudských zdrojov a taktiež interná komunikácia a motivácia zamestnancov.


Každá firma musí mať jasne definované svoje ciele a stratégiu, pomocou ktorej ich chce dosiahnuť. Tieto základné informácie však nemôžu zostať iba na najvyššej úrovni firmy – nevyhnutne musia byť komunikované na všetkých zamestnancov, pretože iba pri pochopení a stotožnení sa s nimi budú dosahovať požadované výsledky. Dôležité je taktiež poznať potreby, názory a stanoviská zamestnancov k dianu vo firme. V súčasnosti už nestačí, aby zamestnanci iba vykonávali príkazy. Otvorená a zrozumiteľná komunikácia naprieč celou firmou je kľúčom k dosiahnutiu spoločného cieľa.


V oblasti HR poradenstva poskytujeme našim klientom nasledovné služby:

  • zhodnotenie systému riadenia ľudských zdrojov
  • nastavenie stratégie ľudských zdrojov
  • prieskum spokojnosti zamestnancov
  • vytvorenie odmeňovacieho systému
  • zostavenie smerníc.


Našim klientom pomáhame zladiť HR procesy so zdrojmi firmy a procesmi z ďalších oblastí, pretože celok je viac ako súčet jeho častí.